Kulturalne... i nie tylko wieści z gminy
PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ COMENIUS PDF Drukuj

W Zespole Szkół w Grucie w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu Comenius – w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie – aktywnie działa Koło Comenius, do którego należy ok. 20 gimnazjalistów.
W październiku odbyły się pierwsze spotkania. Na pierwszym spotkaniu uczniowie zostali zapoznani z głównymi celami i założeniami Partnerskiego Projektu Szkół Comenius. Na następnych zajęciach, prowadzonych przez anglistki (mgr Elżbietę Czubaszek, mgr Iwonę Murak oraz dr Marzenę Samborską) uczniowie przygotowywali własne portfolia        w języku angielskim, a następnie w grupach wykonywali projekty na temat partnerskich szkół z Turcji, Włoch i Litwy.
Na zajęciach listopadowych uczniowie zgłębiali swoją wiedzę na temat Litwy. Na początku zajęć mgr Tomasz Piwowarski omówił zarys historyczny, omówił wiele ciekawostek i nauczył młodzież kilku słówek w języku litewskim. Dalszą część zajęć poprowadziły mgr Joanna Sokołowska oraz mgr Joanna Witkowską, pod opieką których uczniowie zapoznali się z ogólną charakterystyką Litwy, walutą, kuchnią, ustrojem politycznym, ruchem drogowym, wyszukiwali wiadomości o ludności i języku oraz przemyśle.
Na kolejnych spotkaniach koła Comenius uczniowie zostaną zapoznani z osobliwościami Włoch i  Turcji, potem będą przygotowywać kartki świąteczne dla partnerskich szkół. Przed uczniami również jest quiz o partnerskich krajach, dzielenie się wrażeniami z pobytu w partnerskiej szkole w południowo-wschodniej Turcji oraz wiele innych ciekawych atrakcji.
W grudniu odbędzie się również zebranie dla rodziców młodzieży, która aktywnie uczestniczy w zajęciach koła Comenius.

comenius                                       

Tekst i foto: Koordynator projektu Comenius dr Marzena Samborska

 
Dziś 2 Wczoraj 7 W tygodniu 29 W miesiącu 222 Wszystkich 16881
VCNT - Visitorcounter